Voorwaarden Carwash Loman Heteren win actie.
Dit reglement is van toepassing op de ‘Carwash Loman Heteren win actie’, een concept van Loman Marketing
De actie loopt van 16 oktober 2019 tot en met 08 November 2019.

Deelnemers die akkoord gaan met de voorwaarden abonneren zich tot wederopzegging op de nieuwsbrieven van Carwash Loman Heteren. Deelnemers kunnen zich eenvoudig afmelden voor deze nieuwsbrieven via een link onderaan de betreffende e-
Deelname aan de Carwash Loman Heteren win actie is gratis. Voor het mee doen aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs dient een geldig e-mailadres en geldige persoonsgegevens te zijn ingevuld (ten minste: aanhef, voornaam, achternaam, postcode en kenteken).
Voor het mee doen aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs dienen deelnemers 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

Alle deelnemers maken kans op één van de volgende prijzen:
Hoofdprijs: 1 x Jessie Mauritz Salon Pakket.
Altijd prijs: Het Goude wasbeurt voor € 11,00

De aanwijzing van de winnaar van de hoofdprijs geschiedt op onpartijdige wijze. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Na de trekking van de prijswinnaar zal Carwash Loman Heteren zijn Facebook pagina’s (@carwashlomanheteren de prijswinnaar bekend maken. De prijswinnaar ontvangt daarnaast een instructie e-mail na bekendmaking.

Wanneer Carwash Loman Heteren geen reactie heeft ontvangen, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de gewonnen prijs.
De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Ook is de prijs niet overdraagbaar,
inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.

Carwash Loman zal zorg dragen voor het inhouden en aangeven van eventueel verschuldigde kansspelbelasting
De winnaars worden per e-mail op de hoogte gesteld. De prijs wordt uiterlijk op 26 juni 2019 uitgereikt.
Voor vragen over de actie kunnen deelnemers contact opnemen via info@Carwashloman.nl

Verwerking van persoonsgegevens
Door de button ‘Bevestigen’ aan te klikken, stemmen de deelnemers in met het verwerken en verzamelen van hun persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de actie zijn de aanhef, voor- en achternaam en e-mailadres van de Deelnemer.

Volgens de betrokken wetgeving wordt de persoonlijke informatie van de deelnemer geregistreerd en opgeslagen in de database die exclusief door Wallnut word beheerd. Deelnemers aanvaarden dat hun gegevens door Wallnut en Carwash Loman worden opgeslagen. De persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt om het goede verloop van de 1 actie te waarborgen. En om deelnemers commerciële aanbiedingen te laten ontvangen van Carwash Loman Heteren.
De gegevens van deelnemers worden tevens beveiligd opgeslagen en verwerkt door Wallnut enkel ter vergemakkelijking van het invullen van webformulieren in deze en andere uitgaven van Wallnut in relatie tot acties van Carwash Loman Heteren.
Deelnemers die hun toestemming hebben gegeven om zulke berichten te ontvangen, kunnen zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door op de overeenkomstige link te klikken, zoals deze wordt aangegeven.

De organisatie en partners zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het deelnemen aan en/of downloaden van de actie. De actie is gecontroleerd op aanwezigheid van bekende computervirussen en is getest op meerdere computersystemen. Een garantie op de afwezigheid van computervirussen kan echter nimmer worden gegeven. De organisatie is niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software-drivers en browser- plugins.

Carwash Loman, de organisatie en partners, zijn niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperking, vertraging of verlies van gegevens.
De organisatie en partners zijn niet aansprakelijk voor verlies van resultaten van de deelnemer en/of de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer.

Privacy Statement
De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de Carwash Loman win actie en eventuele andere acties Carwash Loman Heteren, waaronder het versturen van commerciële e-mails van Carwash Loman. Deelnemers kunnen zich afmelden voor de e-mails via een link onderaan de betreffende e-mail of via de site.

Algemeen
De organisatie en partners behouden zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen.
Medewerkers van de organisatie en partners zijn uitgesloten van deelname. Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.
Op deze deelnamevoorwaarden en gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen zullen worden berecht door een door de organisatie aan te wijzen rechter.
Deze algemene actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen. Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen via info@Carwashloman.nl